top of page

Hsiao Wen Hui

蕭文輝

1956 生於台北縣萬里鄉。油畫作品的筆觸呈現特有的浮雕感,在光影交錯中,展現無窮之生命力。

莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰:「儵魚出遊從容,是魚樂也。」惠子曰:「子非魚,安知魚之樂?」莊子曰:「 子非我,安知我不知魚之樂? 」惠子曰:「我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂全矣。」莊子曰:「請循其本。子曰『汝安知魚樂』云者,既已知吾知之而問我,我知之濠上也。」

蕭文輝畫面中所處理的「境」,不是完全的自足於一種靜態的、封閉的神祕情境或幻境之中的「境」。

【學歷】 1979 中國文化大學美術系畢業

【個展】

1982 美國文化中心

1990 帝門藝術中心

1993 台北台中帝門藝術中心

1999 台北台中帝門藝術中心

2020 帝門藝術中心個展


bottom of page